नेपाल सरकारको प्यारोल सम्बन्धी निर्णयबारे प्रेस विज्ञप्ति